Input:

33/2019 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado R. Slovenije in Vlado R. Srbije o zaposlovanju državljanov R. Srbije v R. Sloveniji in Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado R. Slovenije in Vlado R. Srbije o zaposlovanju državljanov R. Srbije v R. Sloveniji (BRSZD)

14.6.2019, Vir: Verlag Dashöfer

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ 

o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji in Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji (BRSZD) 

 

Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji in Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji (BRSZD), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. maja 2019.

Št. 003-02-5/2019-17

Ljubljana, dne 5. junija 2019

 

Borut Pahor 

predsednik 

Republike Slovenije 

 

ZAKON 

O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE SRBIJE O ZAPOSLOVANJU DRŽAVLJANOV REPUBLIKE SRBIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI IN PROTOKOLA О IZVAJANJU SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE SRBIJE O ZAPOSLOVANJU DRŽAVLJANOV REPUBLIKE SRBIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI (BRSZD) 

1. člen

 

Ratificirata se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji, sklenjen v Ljubljani 1. februarja 2018, in Protokol о izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji, sklenjen v Beogradu 7. novembra 2018.

 

2. člen 

 

Sporazum in protokol se v izvirniku v slovenskem jeziku glasita:1

1 Besedilo sporazuma in protokola v srbskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

SPORAZUM 

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE SRBIJE O ZAPOSLOVANJU DRŽAVLJANOV REPUBLIKE SRBIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI 

 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Srbije (v nadaljevanju pogodbeni stranki) sta se

v želji po krepitvi dosedanjega odličnega sodelovanja med pogodbenima strankama,

v prepričanju, da je ta sporazum, temelječ na skrbno načrtovani migracijski politiki, ustrezna podlaga za celovito ureditev zakonitega zaposlovanja državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji,

na podlagi partnerskega dialoga in skupne odgovornosti za uravnavanje migracijskih tokov in zaradi učinkovitejšega preprečevanja nezakonitih migracij,

upoštevajoč koristne učinke kroženja delovne sile, prostovoljnega vračanja delavcev migrantov v državo izvora in etične kadrovske politike v prid zmanjševanju bega možganov,

zavedajoč se tudi pomembnosti vključevanja promocije razvojnih politik, spodbujanja nastajanja novih delovnih mest, ustvarjanja boljših življenjskih razmer in zagotavljanja splošnega napredka pogodbenih strank,

v skladu z veljavno zakonodajo pogodbenih strank in mednarodnimi pogodbami, ki veljajo v pogodbenih strankah,

dogovorili:

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen

(predmet sporazuma) 

 

(1) Ta sporazum določa:

  1. a) pogoje in obseg zaposlovanja državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji;
  2. b) pogoje in postopke za izdajo dovoljenja, ki omogoča zaposlitev;
  3. c) pravice in obveznosti delodajalcev in delavcev migrantov;
  4. d) spodbujanje integracijskih procesov za vključitev na trg dela in v družbo države zaposlitve;
  5. e) način izmenjave informacij med pristojnima nosilcema izvajanja sporazuma;
  6. f) pogoje za ponovno vrnitev v državo zaposlitve;
  7. g) spremljanje in nadzor nad izvajanjem sporazuma s strani pristojnih organov.

(2) Vstop državljanov države izvora v državo zaposlitve in njihovo prebivanje v njej ureja zakonodaja države zaposlitve. Pravice, ki izhajajo iz tega sporazuma, se ne nanašajo na pravico do prebivanja v državi zaposlitve.

 

2. člen

(opredelitev pojmov) 

 

Za namene tega sporazuma imajo posamezni pojmi naslednji pomen:

a) »država zaposlitve« je Republika Slovenija;

b) »država izvora« je Republika Srbija;

c) »delodajalec« je vsaka pravna ali fizična oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjuje vse pogoje za pridobitev dovoljenja v skladu z zakonodajo;

d) »delavec migrant« je državljan Republike Srbije s stalnim prebivališčem v državi izvora, ki se začasno zaposli v državi zaposlitve;

e) »zaposlitev« pomeni zaposlitev pri delodajalcu za polni delovni čas;

f) »poimenska zaposlitev« pomeni zaposlitev delavca migranta pri delodajalcu na podlagi delodajalčeve poimenske zahteve brez postopka oglaševanja

 

 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih